Micke Johansson

Master glass blower
+46 709 22 87 86

© 2012 Studio 46

Om webplatsen

This is also available in: Engelska

Den här websidan är producerad av Zekel Media. Bilderna på denna webplats är fotograferade av främst fotograf Hans Runesson och Lotta Sjöberg. Studiobilderna är tagna av Micke själv och XXXX.

Hjalmenar Media
Fotograf Hans Runesson